SMS Social Targeting

Lấy được data khách hàng chính xác đến 100% thông qua mạng xã hội.
Tiếp cận khách hàng có chọn lọc
Cơ hội gửi thông điệp sản phẩm đến đúng đối tượng khách hàng
Giảm thiểu tình trạng spam tin nhắn.
Thông báo các chương trình khuyến mãi/ chăm sóc khách hàng nhanh nhất.

SMS Bất động sản

Tặng 5000đ SMS miễn phí để test hệ thống.
Hỗ trợ data tất cả khu vực quận huyện, tỉnh thành Việt Nam.
Tin nhắn thương hiệu (sms brandname) chỉ từ 250đ/tin.
Cung cấp các Brandname có sẵn. Hỗ trợ đăng ký mới trong 10 phút.